THÔNG BÁO

V/v Thành lập trường Đại học Khánh Hòa và chuyển hoạt động Website

 

Ngày 03 tháng 8 năm 2015, Thủ tướng Chính phủ ký Quyết định số 1234/QĐ-TTg thành lập Trường Đại học Khánh Hòa trên cơ sở Trường Cao đẳng Sư phạm Nha TrangTrường Cao đẳng Văn hóa - Nghệ thuật và Du lịch Nha Trang. Đây là cơ sở giáo dục Đại học công lập trong hệ thống giáo dục quốc dân, trực thuộc UBND tỉnh Khánh Hòa.

Được sự đồng ý của Tỉnh ủy, UBND Tỉnh Khánh Hòa, ngày 18 tháng 09 năm 2015 Ban chỉ đạo thành lập trường Đại học Khánh Hòa tổ chức lễ công bố quyết định của Thủ tướng chính phủ về việc thành lập Trường Đại Học Khánh Hòa.

Bắt đầu từ sau ngày 01/10/2015 mọi thông tin về Nhà trường sẽ được đăng tải trên Website Trường Đại học Khánh Hòa theo địa chỉ www.ukh.edu.vn

Nhà trường trân trọng kính báo.

 

  Truy cập Website

Trường Đại học Khánh Hòa (UKH)

Truy cập Website

Trường CĐSP Nha Trang (C41)